V súčasnej dobe prechádzajú stránky www.rhoss.sk rekonštrukciou.